Phát hiện xâm nhập với Snort


Hey anh em! Sau một thời gian "lặn" rất dài, hôm nay mình HQK lại ngoi lên đây để chém gió cùng anh em. Ngồi làm báo cáo môn giám sát mạng, tiện viết luôn blog để anh em góp ý luôn.

Dzô luôn chủ đề chính thôi nào? ( Bài viết này mang đậm tính lý thuyết nên anh em nào thích demo tấn công, phòng thủ các thứ thì thông cảm đợi các bài viết tiếp theo nhé, hehe..)