Tips, Trick And Best Practices JavaScript

     "Hãy kiên trì và không ngừng học hỏi vì cuộc sống là một cuộc đua đầy thử thách, bạn sẽ nhận lại được vô số những bài học đáng giá".
      Hello Developers! 
      Học hỏi, tích luỹ những điều mới hàng ngày giúp chúng ta hoàn thiện kĩ năng của mình tốt hơn, giỏi hơn. Với một nhà phát triển phần mềm, công việc của chúng ta là liên tục học hỏi những điều mới, cập nhật công nghệ, cải thiện kĩ năng lập trình của chính mình. 
     Trong bài viết này, mình cùng các bạn tìm hiểu một số tips, tricks, phương pháp hay trong javascript.
  
1. Multiple “if and else”,  Switch...case,  Object Literal.
- Với những đoạn code có nhiều if else, else if, ta sẽ cảm thấy rất là tù. Vì vậy chúng ta sẽ thường nghĩ đến chuyển sang sử dụng switch case, trông sẽ tường minh, đẹp đẽ hơn. Và với mình thì mình cũng hay sử dụng thằng switch case.    Switch case tốt nhưng nó cũng có một số vấn đề như phải break để ngăn nó chạy tiếp. Và mình thấy nó vẫn khá dài dòng, với object thì lại linh hoạt, ngắn gọn dễ hiểu. Cả hai phương pháp đều có những ưu nhược điểm khác nhau. Mình thì thường sử dụng switch case hơn =)). Một số trường hợp thì dùng object.

2. Destructuring, Spread Syntax and Rest Parameters.
- Những tính năng này giúp chúng ta làm việc với cấu trúc dữ liệu nhanh hơn, ngắn ngọn hơn.
Destructuring
- Là một cú pháp cho phép bạn gán các thuộc tính của một Object hoặc một Array.


 - Trên là ví dụ về Object Destructuring, còn dưới dây là ví dụ về Array Destructuring.


Spread Syntax


Rest Parameters.


3. Optional Chaining and Nullish Coalescing 
* Optional Chaining
- Giúp kiểm tra một thuộc tính có tồn tại hay không? Nếu không tồn tại sẽ return ra undefined.  


Optional Chaining giúp đoạn code ngắn ngọn hơn, dễ dàng truy cập sâu vào các thuộc tính của object.
With array.


Nullish Coalescing 
- Mình hay dùng toán tử || để cung cấp giá trị mặc định cho một biến. Và giờ mình vẫn hay dùng, khà khà, tuy nhiên mình có đọc được bài viết cẩn thẩn khi dùng toán tử or để cung cấp giá trị mặc định. Đọc thấy cũng đúng, rồi mình mò lên MDN đọc và biết tới thằng Nullish Coalescing.

 - Cú pháp: leftExpr ?? rightExpr
   Nếu leftExpr là nullish ( NULL or UNDEFINED ) thì kết quả sẽ là rightExpr. Còn leftExpr có giá trị thì kết quả là leftExpr.


4. Multiple Condition
    Có thể bạn đã gặp trường hợp có nhiều điều kiện cùng thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Ví dụ như với quyền admin, leader hay member đều có chung một quyền nào đó ( ví dụ như quyền sửa, xoá bài viết, ....).


Chúng ta có nhiều cách giúp đoạn code ngắn ngọn, và trông xịn xò hơn.


Mình thì hay dùng thằng includes hơn :))

Bài viết sẽ vẫn còn cập nhật thêm những thứ hay ho về javascript. Cảm ơn các bạn ủng hộ và đọc tới tận bây giờ. Thank you.!
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comment: