Autodeploy from gitlab to aws ec2 instances

Chào mọi người, lại là mình đây, HQ Khánh. Cuối tuần nên mình lên tiktok dạo chơi lúc mà cứ quẹt cái nào là cái đó lại "Gió lung lay, bàn tay nâng cánh hoa tình....". Khá cáu 😑. Cảm thấy hơi lãng phí tiền mạng, mình liền xóa app rồi mò lên đây viết blog, và rồi bài viết này ra đời.