Javascript | Làm sao để kiểm tra chuỗi Empty/Undefined/Null in JavaScript

Hello các bạn! Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số thứ rất hay và thú vị của JS. Nếu là một dev JS thì những vẫn đề này càng nên hiểu rõ!

Để kiểm tra một chuỗi Empty/Undefined/Null thì ta có thể dùng code như này: 
Để hiểu rõ hơn, mình sẽ nêu thêm một vấn đề nữa. Đó là trythy và falsy trong js.

Trong js những giá trị sau sẽ là falsy ( falsy: là những giá trị trong Javascript mà khi ép kiểu về Boolean, thì sẽ cho ra giá trị false)
Những giá trị falsy là: false, 0, NaN, "", null, undefined.

Như hình ảnh trên thì emptyString là undefined nên nó luôn trả về false.
Đoạn code trên tức là: nếu khác false ==> thì là true, nên nó sẽ chạy vào trong ngoặc.

Dưới đây là code các bạn sẽ dễ hiểu hơn.Một số cách khác:Cảm ơn các bạn đã đọc!
HQK.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comment: