React.js | Làm sao code của bạn trở nên tốt hơn!

Hey! Mình là HQK. Đợt này mình đang được nghỉ dịch COVID-19. Nên mình có thời gian lên đây viết blog....chia sẻ cùng mọi người, cùng nhau học tập và phát triển, hey zô. Vào luôn chủ để chính đây.

1. Naming
-
Sử dụng .jsx cho React components
- Tên file đặt theo PascalCase. Ví dụ: SearchCar.jsx
2. Declaration
- Không sử dụng displayName cho naming components


3. Alignment4. Quotes

- Sử dụng " " cho JSX attributes nhưng dùng ' ' cho JS. 


5. Spacing
- Nên để 1 khoảng trắng trong thẻ tự đóng.


6. Props
- Sử dụng camelCase cho props


7. Ref
- Luôn sử dụng ref callbacksĐây là trang web của mình:
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comment: