Node.js | Làm sao code của bạn trở nên tốt hơn (phần 1)


Hello! Mình là HQK. Có bao giờ bạn nghĩ style code của mình đã tốt hay chưa tốt chưa. Hồi mới chập chững code những dòng C/C++, mình nghĩ chỉ cần code chạy đúng, tối ưu là được, mà ko nghĩ rằng cách code của mình gây khó chịu cho người xem, haha, và mình được các anh chị đi trước chỉ code sao cho clear. Sang code JS, mình cũng có cơ hội để học hỏi phong cách code của những người đi trước, và cũng đọc những thứ giúp code của mình tốt hơn, giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn:

1. Đóng mở ngoặc của một hàm.


2. Cách đặt tên cho variables, constants, functions and classes
- Bạn nên sử dụng cách đặt tên theo lowerCamelCase cho constants, variables và functions. Và đặt tên cho class theo UpperCamelCase
- Ví dụ:


3. Cách require modules
- Khi các bạn code thì nên require một thư mục. Trong thư mục đó có file index.js, nơi mà tất các file trong folder sẽ được gọi qua nó. Mình sẽ có một bài viết cụ thể, rõ ràng hơn về cấu trúc một project nodejs.
- Ví dụ:


4. Các tham chiếu
-
Sử dụng const đối với tất cả các tham chiếu, tránh sử dụng var.
   

  Tại sao? Điều này đảm bảo rằng bạn không thể gán lại các tham chiếu, việc có thể gây ra các lỗi và gây khó khăn cho sự đọc hiểu mã nguồn.

- Nếu bạn bắt buộc phải gán lại các tham chiếu, sử dụng let, thay vì var.

                           

Tại sao? let thuộc phạm vi khối mà nó được khởi tạo, thay vì thuộc phạm vi hàm như var.

- Lưu ý rằng cả let và const đều thuộc phạm vi khối.

5. Trích Xuất
- Sử dụng trích xuất đối tượng khi truy cập và sử dụng nhiều thuộc tính của một đối tượng.


- Sử dụng trích xuất mảngBài viết của mình có tham khảo các link github sau, các bạn có thể học hỏi từ những link này, nó thật sự hữu ích cho bạn.

Previous Post
First

post written by:

0 Comment: