Nodejs | Làm như thế nào để upload file từ postman lên strapi

Hi. Lại là mình đây ( HQK). Hôm nay mình sẽ giúp các bạn cách upload file từ postman lên strapi.
Mình cùng nhau bắt đầu thôi.
Đầu tiên mình có một model là Candidate gồm các trường ( email, name, ....., cv).
Sau đó mình bắt đầu custom controller.Do muốn dùng thằng strapi mình phải theo fomat của nó. Như kiểu sân chơi của tao, mày phải chơi theo luật của tao, haha....


Nó muốn mình truyền vào 1 cái data và data đó phải được JSON.stringify.
- Nếu bạn không làm theo nó sẽ báo lỗi 400. và bạn sẽ ko parseMultipartData được ctx.


Bạn truyền field là data vào rồi nhưng ko JSON.stringify. Nó tiếp tục báo lỗi 400 cho bạn, haha, cáu không?


Sau khi bạn JSON.stringify. Tiếp tục đến lượt xử lý file sao cho nó hiểu, nếu bạn ko làm nó hiểu, nó sẽ báo lỗi 400 tiếp, haha


Đến đây bạn phải đặt tên đúng với tên mà bạn đặt ở model. ví dụ model mình có trường file là cv.
Mình sẽ phải để là files.cv


Ok. sau khi bạn làm theo các bước của mình, chắc chắn bạn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công.
Bài viết lần này mình viết với mục đích hướng dẫn các bạn làm được và khi gặp lỗi sẽ xử lý như thế nào, nên ngôn từ không được hay ho lắm, các bạn thông cảm mình nhé, mình hứa sẽ ra những bài viết chất lượng hơn, hay hơn.
Trang web của mình:
https://khanhkitin.herokuapp.com 


Previous Post
Next Post

post written by:

1 nhận xét: